OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

 

 

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

 

Sukladno odredbi čl.6.st.toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br.130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:
– na e-mail koncerti.eventi@gmail.com; ili
– poslati poštom na adresu PIPO-TRAVEL d.o.o., Rižanske Skupštine 48, 52100 Pula ili na sjedište turističke agencije: Pomer 75, 52203 Medulin.
Na podneseni prigovor koristnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku 15 dana zaprimanja prigovora.